Get Adobe Flash player

Napunk, az éltető tűzgolyó

   „És Ő (a Teremtő) az, Aki megteremtette az éjszakát és a nappalt, és a Napot és a Holdat, mindegyik kijelölt pályán úszik.” (Próféták szúra, 21/33)

 Tejútrendszerünk egyik spirálkarjában található a Nap, mely valójában egy közepes tömegű csillag aközül a sok milliárd csillag közül, mely galaxisunkat alkotja.

 

Ez a csillag – a körülötte keringő bolygókkal és más égitestekkel együtt alkotja a Naprendszert, mely körülbelül 2 fényév átmérőjű.

 

A Nap körül bolygók, mellékbolygók, aszteroidák, egyéb égitestek illetve óriási mennyiségű üstökösök keringenek, melyeknek nincs saját fényük, mindegyikük a Nap fényét veri vissza.

                                                                              

A Korán erről így szól:

„Ő (a Teremtő) az, Aki a Napot sugárzó fénnyé tette, a Holdat pedig visszavert fénnyé. És fázisokat jelölt ki neki (a Holdnak), hogy tudjátok az évek számát és a számon tartást. Az Isten nem teremtette azt másként, mint igazsággal. Részletesen megmagyarázzuk az ájákat azoknak, akik tudnak.” (Jónás szúra, 10/5)

 

A fent említett bolygók és égitestek ellipszis alakú pályán mozognak a Nap körül, mely mozgást először Johannes Kepler csillagász írta le a XVII. században. Ezt az elliptikus mozgást a Nap gravitációs vonzása határozza meg.

 

A Korán már több mint 1400 éve így beszélt erről:

„De nem! Esküszöm az eltűnő bolygókra, amelyek futnak a pályájukon és eltűnnek…”

(Felgöngyölítés szúra, 81/15-16)

 

Az ismert bolygók, ahogy a Föld is nem csak a Nap körül keringenek, hanem saját tengelyük körül is. A bolygók többsége olyan irányba forog a tengelye körül, amilyen irányban a Nap körül kering. Ez alól azonban a Vénusz és az Uránusz kivételek, mert ezek ellentétes irányban forognak.

 

A Nap rendkívül sűrű és forró gázokból álló gömb, mely fényt és hőt sugároz. Elsősorban hidrogénből (73%) és héliumból (25%) áll. A fennmaradó kisebb mennyiséget a szén, a nitrogén és az oxigén teszi ki.

   

A Nap Földtől való távolsága 150 millió km, felszíni hőmérséklete átlagosan 5500°C.

 

A Nap felépítése

 

                                                                        

 

E csodálatos csillag látható része, maga a „fénygömb” a fotoszféra, mely egy vékony gáznemű réteg, felülete plazmaállapotú. Ebből a rétegből származik a Nap fénye. A középponttól távolodva sűrűsége csökken, és egyre átlátszóbbá válik.

 

Ezen kívül található az 5000 kilométer vastagságú, de kisebb sűrűségű kromoszféra, a Nap légköre. Hőmérséklete 4500-500 000°C, attól függően, milyen távol van a fotoszférától.

 

A kromoszféra fölött pedig a korona helyezkedik el, mely igencsak széles (több millió kilométer), hőmérséklete pedig elérheti 1-5 millió °C-ot is. A korona szabálytalan alakú, van benne néhány lyuk illetve kevésbé sűrű zóna. Az ebben a rétegben mozgó nagy sebességű részecskék képezik a napszél anyagát. A Nap másodpercenként kb. 800kg anyagot veszít magából napszél formájában.

 

„Ő olvasztja be az éjszakát a nappalba és  a  nappalt az éjszakába. És Ő rendelte alá a Napot és a Holdat, mindkettő kijelölt ideig fut. Ez az Isten, a ti Uratok, Övé az uralom. Míg azok, akikhez Rajta kívül fohászkodtok, nem birtokolnak még annyit sem, mint a datolyamagon a rost.” (Angyalok szúra, 35/13)